• Spelåret 2017-2018

 • JUBILEUMSKONSERT

  19 september

 • NÄKTERGALARNA

  14 november

 • JORDEN RUNT

  4 februari

 • BLÅSDUETT CONCERTINO

  6 mars

 • OPERASTUDENTERNAS AFTON

  17 april

Generalprogram

Borås Symfoniorkester 2017-2018

Kära Musikvänner!

Alla är naturligtvis välkomna till Åhaga för att lyssna på det kommande spelårets fem konserter.

Abonnenter är dock särskilt välkomna. Varför? För att förstå vad det innebär, förutom lägre kostnad, måste man gå tillbaka till Borås Orkesterförenings stadgar. Vi är en ideell förening och medlemmarna i denna förening är förutom de aktiva musikerna även, ja just det, abonnenterna. Det är ni abonnenter som skall vara med och påverka föreningens utveckling, ställa krav på styrelsen men också stötta och bidra till vår fortlevnad.

Om ni vill att den över hundraåriga traditionen att ha en egen symfoniorkester skall fortleva, om ni vill att verksamheten skall förnyas och utvecklas, ja då skall ni köpa abonnemang. Sedan skall ni sprida budskapet både om abonnemang och enskilda konserter bland potentiella besökare.

Påverkar utvecklingen gör ni genom att dyka på oss i styrelsen med goda idéer men också genom att komma på det årsmöte som ni redan nu kan skriva in i almanackan den 10 oktober kl 18. Ett bra sätt att engagera sig ytterligare är att gå med i Vänföreningen som beskrivs lite längre fram.

Vad är det då vi vill åstadkomma? Dels vill vi säkerställa den lokala förmågan att framföra klassisk musik. Det gör vi genom att ha en semiprofessionell orkester ledd av en professionell dirigent och konstnärlig rådgivare, Joachim Gustafsson. Dels vill vi erbjuda publiken i Boråsregionen levande musikupplevelser i den härliga atmosfär som Åhaga erbjuder. Utöver detta hanterar vi Weylerths stipendiefond som årligen delar ut cirka 300 000 kr till musikers förkovran.

Det kommande spelåret tar ambitionerna sig uttryck i följande mycket variationsrika och i flera avseende lättsamma program.

I september en konsert där den 25-årsjubilerande dirigenten har samlat flera av sina vänner som solister. I november kan vi utlova ett trevligt program med Operatrion Divine. I februari är det så dags att ta med barn och barnbarn i mellanstadieåldern. Om man inte har några sådana kan man glädja sig åt den kör av just denna ålder som medverkar. I mars blir det mer traditionell men ack så vacker musik med bland annat blåsarsolister. Spelåret avslutas i april med att operastudenter visar vad de lärt sig under tre års utbildning och här kommer det inte att sparas på örongodis. Välkomna!

Nils-Gunnar Blanc, Ordförande Borås Orkesterförening