Historik

Borås Orkesterförening grundades 1912

SÅ BÖRJADE DET … Redan i december 1910 så startade Borås Musik Sällskap sina konserter. Dessa framträdanden var i första hand riktat till allmänheten som populärkonserter. Under 1910 och 1911 genomfördes ett dussin konserter som oftast dirigerades av Musikdirektör Victor Lundquist. Under 1912 fortsatte konsertverksamheten med stor publiktillströmning. Under hösten 1912 var tiden mogen för att bilda en mera permanent orkester.

Vid ett möte på hotell Du Nord den 9 september så beslöt en grupp musikintresserade från staden att bilda Borås orkesterförening. Stadgar antogs och en första styrelse valdes. Föreningens ändamålsparagraf löd:

VL”Föreningen vars namn är Borås Orkester Förening har till uppgift att anordna orkesterkonserter i Borås med omnejd samt att för detta ändamål underhålla en orkester”. I orkesterns första styrelse ingick: G. Blomgren, G. Ströberg, Th. Malmberg, V. Bärnsten och som konstnärlig ledare V. Lundquist.

Det tog någon månad innan invigningskonserten gick av stapeln. Den 13 oktober är debut datum för den nya orkestern. Det spelades Beethoven, Haydn och Mozart. Dirigent var Victor Lundquist. Den 27 man starka orkestern var lagom för den Wien-klassiska repertoaren och bestod då som nu av amatörer och yrkesmusiker.

En för Borås viktig kulturell institution hade klingat för första gången – och det med stor framgång, publik- och konstnärlig succé redan från början.

Recensioner från debutkonserten 13 oktober 1912

Borås Dagblad

”Vi samlades i går i allmänna läroverkets högtidssal, i vilken staden fatt en ny utomordentlig konsertsal. 500 åhörare var på plats. Programmet, utvalt med en alldeles stor omsorg, upptog verk av Beethoven, Mozart och Haydn……. Mozarts musik var som ljusa vårskyar. Det virvlades och lekte av toner och melodier – så soligt och glatt som en söndag i maj. Haydns Puksymfoni var uppsluppen och skämtsam glad. Publiken var tacksam från det första till det sista numret”.

Borås Tidning

”Det visade sig att orkestern redan under den korta tiden, den arbetat, hunnit bli väl samspelt och dirigenten har den tydligen helt i sin hand. Bifallet antog emellanåt ovationsartad karaktär, särskilt i Mozarts 2:a konsert för flöjt med Herr Berntssons härliga flöjtspel”.

Borås Posten

”Det var med en musikalisk förståelse och insikt orkestern skilde sig från sin ingalunda lätta uppgifter och man lade märke till att föreningen hade tagit saken på fullaste allvar. Därom vittnade ej minst det utmärkta samspel och den goda nyanseringen, som kom konsertens samtliga nummer till del och som efter hvarje nummer framkallade lifliga och hjärtliga applåder”.