SPELÅRET 2022-2023

Generalprogram

Borås Symfoniorkester 2022-2023

Ur led är tiden…
sade redan Shakespeare och detta trots att han inte drabbats av någon coronaepidemi. ”Ve! Att jag är den som föddes att vrida den rätt igen” skulle Hamlet ha fortsatt och det är det vi nu försöker göra med kommande säsongs program.

Vi började med att genomföra den från februari uppskjutna familjekonserten. Därefter kör vi en minikonsert i samband med årsmötet 11 oktober kl. 19.00 på Åhaga dit både gamla abonnenter och nya är välkomna. Själva årsmötet kommer att vara den lilla delen och fokusera på presentation av kommande säsong och hur styrelsen jobbar för framtiden. Sedan följer en konsert på hösten och tre på våren enligt traditionellt mönster. För att om möjligt kompensera något av det musiker och publik förlorat arrangerar vi en något annorlunda femte konsert med stöd från Kulturrådet.

Med andra ord: Välkomna till en säsong där vi hoppas se er, inte som normalt vid fem tillfällen, utan vid förhoppningsvis sex tillfällen.

Trots detta gäller gammal prissättning vilket i sig innebär ljuvlig musik för oss boråsare i dessa inflationstider.

Vi gör inget tryckt generalprogram utan vår webbsida är den samlande platsen för vår information. Tidigare konsertbesökare informeras i första hand via e-post för att förnya abonnemang eller köpa lösbiljetter. Vi försöker också synas på sociala medier. En och annan traditionell annons i dagspressen kommer det dock även i fortsättningen.

Även biljetterna har nu en helt digital hantering. Man kan hitta dessa via vår webbplats men även via Åhaga.se, Nortic.se eller evenemangskalendern på boras.com. Fortfarande kan man dock gå till Kulturhusets biljettkassa för att få hjälp.

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande Borås Orkesterförening